Upravna Tijela Udruge

Skupština

Upravni odbor

Marko Štefanić, Andrej Valčić, Ivana Štefanić, Robert Tomašić, Damir Dorčić, David Dujmović

Predsjednik

Marko Štefanić

Podpredsjednik

Andrej Valčić

Tajnica

Ivana Štefanić